"A goal without a plan is just a wish." Antoine de Saint-Exupéry

Connected Worker

Connected Worker

Oct 21, 2018

Přemýšleli jste někdy nad možnou fyzickou ochranou pracujícího zaměstnance? Přesně toto řeší Connected worker. Jednotlivé částí těla můžou být ochráněny IoT senzory. Chyté boty kontrolují zátěž na nohy, chytré tričko dokáže změřit mnoho tělesných funkcí (např EKG), chytrá helma ochrání proti prachu a chytrá sluchátka jsou vybavena měřením a rušením hluku. Všechny senzory jsou samozřejmě spojeny s vnějším světem (představovaným např. firemním cloudem).

Consilia Ethernet Shield PLUS

Arduino ethernet shield

Mar 20, 2015

Řešení pro retail sektor. Nejprve využito pro prototyp/simulaci/demonstraci a později také jako součást finálního řešení. Arduino MEGA jsme rošířili o další USB virtual COM port (FTDI), LAN, potenciometr, rezistory pro připojení LED a permanentní paměť s (téměř) nekonečným počtem zapisovacích cyklů. Už jste viděli něco podobného na SparkFun nebo Adafruit?

Návrh 8-mi vrstvé desky v systému Altium

Image

9. srpna 2013

8 vrstev, více než 300 fine-pitch součástek, včetně 325 pinového řídícího čipu v pouzdře BGA, vysokorychlostní signály a sběrnice společně s nízkoúrovňovými audio-signály na desce o rozměrech 26x170 mm.

Rhapsody vs. Perforce Versioning Engine

Image

8. května 2013

Jedná se o rozšíření našich softwarových nástrojů. Vzhledem k sedmileté zkušenosti s používáním IBM Rational Rhapsody a IBM Rational ClearCase se nám dostalo možnosti zaintegrovat podporu Perforce (systém pro správu revizí) do Rhapsody GUI a to jak na platformě Windows, tak Linux. Na tomto řešení stále pracujeme a dáme vám vědět hned, jak to dokončíme!

Více než jen displej a klávesnice

Image

19. dubna 2013

Produkt z oblasti řízení letového provozu - je už v prodeji. Uživatelé rádia pro řízení letového provozu (ATC) jen těžko poznají, že za displejem a klávesnicí se skrývá soft-core procesor Altera NIOS II podporovaný mikroprocesorem Atmel AT89C5131. Mimo funkcí běžného HMI (rozhraní mezi člověkem a strojem) tento produkt obsluhuje USB rozhraní, ukládání parametrů ATC radia do databáze, přepínání main/standby, monitorování funkčnosti HW, zajišťuje watchdog, řídí hodiny reálného času (RTC) atd. Software pro NIOS II byl napsán v IBM Rational Rhapsody s použitím Rhapsody IDF (Interrupt Driven Framework).

Vývoj radiokomunikačního zařízení - schéma a návrh DPS

Image

29. května 2013

12 vrstev, fine-pitch součástky, velmi náročný design zpracování RF signálů v gigahertzovém pásmu společně se složitými digitálními obvody. Návrh DPS v systému OrCAD/Allegro.

VoIP řešení v rádiu pro řízení letového provozu

Image

14. února 2013

Produkt z oblasti VoIP a ATC – je už v prodeji. V tomto projektu jsme mohli prokázat naše schopnosti v nejmodernější oblasti ATC systémů - přenosu hlasu přes IP protokol podle standardu ED-137. Dokázali jsme zvládnout náročné požadavky na časování, implementaci čerstvě definovaného RTP/SIP protokolu, různých kodeků atd.

Aplikace s náročným uživatelským prostředím - realizováno v NI LabVIEW

Image

25. ledna 2012

Produkt z oblasti řízení letového provozu – je už v prodeji. Vývoj oficiální aplikace (PC, Windows) pro konfiguraci, monitorování a softwarové aktualizace ATC vybavení. Aplikaci je možno použít pro Přímé spojení přes USB rozhraní nebo vzdálený přístup přes LAN. To vše včetně podpory pro klonování konfigurací mezi jednotlivými ATC rádii a možnosti zálohování veškerých nastavení.

Vzhledem k nedostupnosti podpory pro IPv6 jsme přistoupili k vlastní implementaci prostřednictvím DLL.

Rhapsody a statická analýza kódu v PC-lint

Image

10. června 2011

Patří mezi naše softwarové nástroje, které používáme pro vnitřní potřebu. Rhapsody je nám blízké a statickou analýzu kódu vnímáme jako nezbytnou součást zajištění kvality a vývojového procesu. Proto jsme se rozhodli integrovat PC-lint do prostředí Rhapsody tak, aby výsledek analýzy byl dostupný na jeden klik. Vzhledem k tomu, že od roku 2012 používáme pro statickou analýzu kódu také produkt Goanna, rozhodli jsme se jej začlenit do Rhapsody také.

Máte na vašem pracovišti dostatek "stresu"?

Image

9. listopadu 2009

Produkt z oblasti SW nástrojů, který již interně používáme. Abychom na našich zařízeních ověřili stabilitu a odolnost proti nadměrné LAN zátěži, připravili jsme si několik záludných skriptů v Pythonu (stress testy). Součástí jsou detailní reporty, které nám současně s Wireshark logy slouží k analýze chování testovaného zařízení v případě selhání. Pokud si chcete být jistí, že vaše zařízení je stabilní, pomůžeme vám to zjistit. A navíc vám, díky našim praktickým zkušenostem v této oblasti, pomůžeme najít skutečnou příčinu problému identifikované nestability.

RF testovací systém pro ověření datasheet parametrů

Image

Specifikace, návrh a výroba automatizovaného měřícího a testovacího RF systému včetně řídícího a testovacího software. Tento systém umožňuje ověření funkcionality a datasheet parametrů ATC rádia podle několika mězinárodních standardů.

Systém je sestaven z námi vyrobených částí (přepínací matice, různých filtrů, výkonových zátěží, phase-shift jednotky …) umístěných v racku společně se špičkovými měřícími přístroji od firmy R&S.

Řídící software jsme naprogramovali v NI LabVIEW™ (654 testů) a vytvořili jsme tak vlastní skriptovací platformu, kterou jsme využili i na dalších podobných projektech k urychlení doby mezi návrhem a nasazením testeru.

Vývoj rádia pro řízení letového provozu

Image

Naši inženýři se podíleli na celém vývoji (HW, SW a testování) přijímače i vysílače pro pásma VHF a UHF. Tyto produkty patří do kategorie tzv. softwarově definovaných rádií.

Komunikační rozhraní zahrnují VoIP, GB2PP, USB, SNMP, RS530 a přímé řízení operátorem.

Na vývoj byly kladeny požadavky bezpečnostního standardu DO-178B a prokázání shody s několika mezinárodními standardy (ARINC, ETSI, EMC).

Součástí byla také podpora koncových zákazníků, především konzultace v oblasti instalace rádia do jejich systémů a uvedení do ostrého provozu včetně analýz datové propustnosti reálných systémů.

Pro usnadnění servisních úkonů byly vyvinuty specializované aplikace. Automatizovaná měření vytvořená a odladěná během vývojové fáze byla později přesunuta do výroby, což velmi pozitivně ovlivnilo celkové náklady projektu.

Výsledky naší práce a jejich vliv na výsledné parametry rádia můžete posoudit v datasheetu.

Série měřicích přístrojů pro analýzu a generování signálů

Image

Kompletní vývoj několika spektrálních analyzátorů, audio analyzátorů, signálního generátoru a arbitrary generátoru.

Včetně podpory výroby dodáním systémů funkčního testování na úrovni osazených desek, kalibračních systémů a systémů pro ověření datasheet parametrů.

Chytrá sluchátka

Arduino ethernet shield

Aug 17, 2018

Malá a chytrá: to jsou průmyslová sluchátka, která jsme vyvinuli v minulých letech. Nabízejí nejenom zábavu, ale také ochranu sluchu a zdraví, takže se pracovník může plně soustředit na to, na co má. Navíc jsou propojeny do vnějšího světa a některé varianty mají navíc vychytávky, jako je rušička hluku. Tento projekt ukazuje, jak může zaměstnavatel udělat práci pro své zaměstnance nejen zábavnější, ale i daleko bezpečnější.

Zákaznická Arduino MEGA 2560 architektura

Arduino control board

9. září 2015

Řešení pro retailový segment. Arduino MEGA 2560 architektura nasazená v zákaznické řídící desce - rozšířena o RS485 sběrnici, řízení DC/AC motorů a vstupy pro magnetické a optické senzory. Pěkný příklad využití Arduina pro prototyp a návrh koncového řešení s využitím vlastního HW a FW návrhu. Dobře Ty, Arduino!

MP3 přehrávač s Arduino MEGA 2560

Arduino mp3

19. února 2014

Řešení pro retailový segment - určeno pro propagaci zboží v obchodech. Arduino MEGA 2560 rozšířené o MP3 kodek, audio drivery, SD kartu, grafický displej a kapacitní dotyková tlačítka. Další úspěšný případ, kde Arduino posloužilo k rychlému vytvoření prototypu a pro finální řešení bylo použit náš vlastní návrh HW a FW. My to Arduino prostě zbožňujem !

Chcete, aby vaším masérem byl Linux?

Blizzard platform

9. července 2013

Produkt z oblasti lékařství a rehabilitace – je už v prodeji. Pro ovládání masážního křesla jsme vyvinuli zařízení využívající procesorovou desku od společnosti TechNexion s ARM CPU Sitara od Texas Instruments. Řídící aplikace běží na Angstrom Linuxu. Při masáži můžete sledovat video, poslouchat hudbu a vše obsluhovat přes naše grafické rozhraní na dotykovém LCD displeji !

Chcete drink zdarma? Ale jen když vyhrajete!

23. dubna 2013

Produkt z oblasti reklamy - již funguje, a třeba právě v ulicích vašeho města. Náš software běžící na Atmelu ATXmega řídí výdejní automat včetně dvou displejů, klávesnice a ukládání dat na SD kartu. Vítězové této reklamní kampaně mají drink zdarma!

Rychlejší cash-flow jste ještě neviděli!

Cashman

29. ledna 2013

Produkt z oblasti bankovnictví – je už v prodeji. Superrychlé motorky řízené mikrokontrolérem ATXMega256 od Atmelu jsou schopné napočítat 20 bankovek za vteřinu a současně infračerveným senzorem kontrolovat jejich tloušťku a délku! Zařízení využívá námi navržený komunikační protokol, paralelní zpracování příkazů, řízení motorků, systém logování chyb, správu databáze v paměti EEPROM atd.

Náš skvělý výrobní tester !

13. června 2012

Návrh a realizace dvou poloautomatických testerů pro výrobu. Testery jsou postaveny na špičkových měřících přístrojích od National Instruments ovládaných naší testovací LabVIEW aplikací. Uživatelsky přívětivé GUI, vše plně konfigurovatelné, podpora testovacích skriptů a generování HTML/PDF reportů.

Víte, co pijete ?

13. března 2011

Produkt z průmyslové oblasti – je už v prodeji. Specializované zařízení a software pro analýzu kvality pitné vody. Vyvinuli jsme tři typy těchto zařízení, všechny založené na mikrokontrolérech Atmel Atiny48 a Microchip PIC.

Software kontroluje v daných intervalech kvalitu vody a výsledek zobrazuje na displeji nebo jej předává dále ke zpracování.

Centrální mozek vlaku

14. srpna 2010

Produkt z průmyslové oblasti – je už v prodeji. Vyvinuli jsme speciální FW pro Infineon C167, který je použit v elektronice vlakových dveří pro účely výrobního testování. Požadavky na tento testovací FW zahrnovaly ověření všech součástí a funkcí hlavního CPU (včetně připojených RAM, NVRAM a FLASH pamětí), testování všech digitálních I/O portů, vnitřních (PC/104) a vnějších (CAN, RS232) rozhraní.

Všechny potřebné ovladače pro použitá rozhraní (ETH, RS485, Profinet, LON, FIP, MVB) byly také součástí testovacího FW. Komunikace s testovacím systémem je postavena na proprietárním protokolu přes rozhraní RS232.

Aby vaší kočce bylo teploučko !

Cat

7. června 2009

>Produkt z oblasti lékařství a rehabilitace – je už v prodeji. Monochromatické červené světlo může vám (nebo vašim mazlíčkům) pomoci s hojením různých zánětů. K tomu je samozřejmě potřeba vhodné řízení a časování světelných pulsů. Toto je zaručeno naším softwarem běžícím na mikrokontroléru Atmel ATMega8. Jedno tlačítko, 2x7 segmentový displej, měření teploty – jednoduše, ale pečlivě navrhnuto a vizualizováno v UML.

Mikrokontrolér v kachlových kamnech ?

Stove

15. prosince 2008

Už od pradávna se každý večer zavíraly kamnové roury, aby přes noc nedocházelo k nežádoucím únikům tepla skrz komín. Ale proč by to nemohl za vás dělat Atmel ATMega8 vybavený pár teplotními čidly a motorkem, že ? Vše bylo dodáno na profesionální úrovni včetně automatizovaného testovacího systému!

Referenční projekt v oblasti Automotive/Rail

Image

Připravili jsme koncept systému pro monitorování vlakového podvozku. Tento systém je tvořen soustavou snímačů, jejichž stav se bezdrátově (ZigBee) přenáší do datového úložiště umístěného v elektronice vlaku. Stav systému je pak reportován přes GSM do vzdáleného řídícího střediska.

Copyright © 2018 Consilia Brno s.r.o., Právní ujednání k těmto stránkám.